Ime podjetja
Berus d.o.o.
AH Berus
Sedež podjetja
Podbevškova 1
8000 Novo mesto - dostava
Pravna oblika
Telefon:
+386 7 37 19 800
Faks:
+386 7 37 19 808
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice